Klik op het logo om naar de desbetreffende website te gaan.

Nationale websites  
monumenten Monumenten.nl is een initiatief van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
Daarnaast werken we intensief samen met  Monumentenwacht Nederland.
   
monumentenwacht Met monumentenwacht blijf je de tand des tijds voor. Monumentenwacht: Inspecteren
om verval te voorkomen.
   
monumentenweb Het MonumentenWeb, informatiepunt voor iedereen die interesse heeft of werkzaam is in monumentenzorg.
   
racm De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap  en Monumenten (RACM) is samen met anderen  verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame  ontwikkeling van archeologische waarden,  gebouwde monumenten en cultuurlandschappen.
   
restauratiefonds Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken financieringen en bieden financiële diensten, ook aan overheden.
   
belvedere Belvedere is rijksbeleid van ministeries OCW, VROM, LNV, en V&W lopend van 1999 t/m 2009 dat beoogt om de cultuurhistorie meer richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland.
   
heemschut De vereniging Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten. Heemschut doet het al sinds 1911.
   
vrom Erfgoed Nederland is een aanspreek- en informatiepunt voor verschillende partijen: Instellingen en organisaties in het erfgoedveld, zoals: archeologische instellingen, landschaps- en monumentenorganisaties.
   
vrom Het ministerie van VROM wil een prettige woonomgeving en een duurzame toekomst scheppen. VROM ontstond in 1982. Bij de start werd het beleidsterrein milieubeheer toegevoegd aan volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
   
openmonumentendag Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.
   
erfgoedlogies Meer dan 170 fantastische logeeradressen in Nederland, Vlaanderen en Noord Duitsland treft u op deze site. Sommige Erfgoedhuizen tellen niet meer dan één fantastische suite.
   
monument en materiaal De Stichting Monument & Materiaal is een unieke stichting die oude bouwmaterialen beschikbaar stelt voor gebruik bij verbouwingen en restauratieprojecten.
   
Regionale websites  
fryslan Provincie Fryslân
   
archiefnet Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren.
   
tresoar Tresoar is vooral een onderzoeksinstituut. Iedereen kan hier terecht om zelf onderzoek te verrichten in de rijke collectie bronnen die Tresoar u biedt.
   
monumentenwacht 1 Wanneer u bewoner of eigenaar bent van een monument of, zoals dat heet: een 'beeldbepalend' of 'beeldondersteunend' pand, dan verkeert u in een benijdenswaardige positie. Een positie waarbij Monumentenwacht Fryslân u graag wil helpen.
   
monumentenzorg Het steunpunt is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, met de volgende doelstelling: "het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân".
   
Gemeentelijke websites  
smallingerland Gemeente Smallingerland
   
pluskrant Met dagelijks nieuws, de weekbrief, wekelijks een column en één keer per kwartaal het Pluskrant-magazine.
   
dragten Site met veel foto's uit Drachten en omstreken.
   
invdewalden Het publiek bewustmaken met natuur en milieu d.m.v. wandelingen, cursussen, school- en kinderactiviteiten.
   
papegaaienbuurt Wetenswaardigheden over de "Papegaaienbuurt" in Drachten  van Theo van Doesburg.
   
gemeentegids Algemene portal over Smallingerland
   
stichtingspoorverleden De stichting Spoorverleden Drachten wil met diverse activiteiten de herinnering aan de vroegere tram- en treinverbindingen (van 1913 - 1985) levend houden.
   
frijsteat banner De Folgeren is een buurtschap van zo'n 125 woningen aan de rand van Drachten. Tegenwoordig is de Folgeren aan Drachten vastgegroeid,  vroeger was het een buurtschap los van de hoofdplaats.  Niet alleen los in de fysieke betekenis van het woord, maar ook los in de houding van de Folgersters.
   
 HFdePein Histoaryske Feriening De Pein is de Friese benaminig van de historische vereniging in het dorp Opeinde. Op de site vindt u informatie over de vereniging, haar activiteiten en over de historie van het dorp Opeinde.
Overige websites  
sugarmice Sugarmice het adres voor Webdesign & Fotografie
   
waldnet Waldnet - Regionaal nieuws uit "De Wouden".
   
 VanDoesburgRinsemaHuis  Het Van Doesburg-Rinsemahuis moet een unieke materialisatie worden van het gedachtegoed en kleurgevoel van ‘De Stijl’-icoon Theo van Doesburg en de avant-gardistische positie van Drachten in de Jaren-1920.
friesfilmarchief Op de site van het Fries Filmarchief zijn diverse films over Smallingerland te bekijken. Onlangs ook de dorpsfilm Drachten 1954.

Heeft u wellicht een suggestie voor een link of zijn we er een vergeten die absoluut niet gemist kan worden?  Meldt het ons. Wij zijn in voor zinvolle suggesties. Mail ons.

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland